Mes labiau nei bet kas kitas vertiname prasmingus posakius, intriguojančias memes ir šmaikščias citatas. Šioje svetainėje yra mūsų unikali išmaniųjų frazių ir minčių kolekcija iš daugiau nei 500 skirtingų šaltinių tiek teksto formatu, tiek paveikslėliais ar vaizdo įrašais.

Visuotinė Žmogaus Teisių Deklaracija

1. Jis pakvietė verslo lyderius jungtis prie iniciatyvos, kuri vienytų veikti kartu verslo įmones ir organizacijas, Jungtinių Tautų organizaciją (JTO) ir pilietinę visuomenę, remiantis dešimčia universalių principų žmogaus teisių, darbuotojų teisių….
2. Nacionalinis žmogaus teisių forumas. Visuomenės teisė į informaciją ir žiniasklaidos vaidmuo
Thanks for watching!
3. Vatican News
q3
4. Šimtui penkiasdešimt autoritetingų intelektualų visame pasaulyje buvo išsiųsta speciali anketa, kurioje jie prašomi pasiūlyti savą žmogaus teisių sampratą bei teorinį teisių pagrindimą.
5. „santaros“ gimnazija
q5
6. Bernardinai
q6
7. Aukšti standartai Spalvos ateina į instrukcijų pasaulį Ten, kur naudojimui paruošto produkto pakuotė – ten ir instrukcija.
8. Skelbia ią Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją, kaip visuotinį idealą, kurio turi siekti visos tautos ir visos valstybės dėl to, kad kiekvienas žmogus ir kiekvienas visuomenės organas, nuolat turėdami galvoj šią Deklaraciją, pasitelkę švietimą ir mokslą, stengtųsi.
9. Užsienio reikalų ministerija
q9
10. Deklaracijos principus pripažino Lietuvos laisvės kovos sąjūdis, o šio dokumento principai buvo perkelti ir į ….
11. Paryžiuje priimta Visuotinė žmogaus teisių deklaracija sukūrė pamatus, kuriais grindžiami visi žmogaus teises ginantys tarptautiniai mechanizmai.
12. EU tai Kultūros centro „In Actio“ svetainė skirta skatinti Lietuvoje žmogaus teisių ugdymą pristatant Europos Tarybos metodinę medžiagą žmogaus teisių ugdymo bei demokratiškumo temomis.
13. Deklaracija kviečia valstybes laikytis žmogaus teisių ir laisvių (teisės į gyvenimą, laisvę, asmens neliečiamybę), pilietinių ir politinių teisių ir laisvių (santuokos, prieglobsčio teisės, įsitikinimų laisvės, taikių susirinkimų.
14. Prireikė daug laiko, kol Visuotinė žmogaus teisių deklaracija buvo parašyta – to liudininke tapo liūdna žmonijos istorija.
15. Iš VŽTD dvasios ir raidės gimė visa eilė Jungtinių Tautų konvencijų, kurios gina vaikų, moterų, migruojančių žmonių, neįgaliųjų, kitų žmonių grupių teises, apsaugo žmones nuo rasinės ir kitokios diskriminacijos.
16. Teisės institutas
q16
17. Storyboard That
q17
18. Liberalų sąjūdis
q18
19. Civil Liberties Union for Europe
q19
20. Manoteises.lt
q20
21. Visuotinė žmogaus teisių deklaracija – JTO dokumentas, paskelbtas 1948 m.
22. Europos žmogaus teisių fondas
q22
23. Tauragės Žalgirių gimnazija
q23
24. Atsižvelgdama į tai, kad visiems žmonių giminės nariams būdingo orumo ir lygių bei neatimamų teisių pripažinimas yra laisvės, teisingumo ir taikos pasaulyje pagrindas.
25. Manoteises.lt
q25
26. Storyboard That
q26
27. ITunes – Apple
q27
28. „santaros“ gimnazija
q28
29. Už ją balsavo 48 valstybės, “prieš” balsavusių nebuvo, 8 valstybės (kai kurios buvusios socialistinės šalys, Saudo Arabija ir Pietų Afrika) susilaikė.
30. 1948 Visuotinė žmogaus teisių deklaracija gimė po II pasaulinio karo siaubo „Liūdna konstatuoti, jog praėjus daugiau nei 70 metų nuo Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos, pasaulyje jos toliau grubiai pažeidinėjamos, kartais vardan pačių žmogaus teisių.
31. Prancūzijos žmogaus ir piliečio teisių deklaracija (Declaration des Droit de le homme et du citoyen, 1789), tapo žymiu dokumentu pripažįstant ir įstatymiškai įtvirtinant žmogaus teises.
32. Lietuvos Respublikos ambasada Rusijos Federacijoje – Lietuvos …
q32
33. „santaros“ gimnazija
q33
34. Aurea Verum, UAB
q34
35. Tautinių mažumų departamentas – Mano vyriausybė
q35
36. Bernardinai
q36
37. Teisė nepatirti kankinimų ir žeminančio elgesio 4 straipsnis 30 straipsnis Laisvė nuo savavališko suėmimo ir ištrėmimo 21 straipsnis 3 straipsnis 16.
38. Rezoliucija 217 A (III) Preambulė Kadangi visų žmonių giminės narių prigimtinio orumo ir lygių bei neatimamų teisių pripažinimas yra laisvės, teisingumo ir taikos pasaulyje pagrindas.
39. Aurea Verum, UAB
q39
40. Busqueprofesionales.com
q40
41. Jaunuolių dienos centro LAIKRAŠTIS
q41
Parašykite komentarą